Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK), vertindama Europos Komisijos teisės aktų rinkinį „Pasiruošimas 55“, svarsto, ar nėra grėsmės, jog energijos suvartojimo ribų nustatymas gali tapti kliūtimi neišvengiamam žalios pramonės augimui ir švarios ekonomikos vystymuisi?

LPK nuomone, privalu įvertinti tai, jog pramonei (ypač energijai imlioms pramonės šakoms) siekiant sumažinti savo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijas gamybos procesų metu gali tekti investuoti į tokias technologijas, kurios kaip tik padidins energijos poreikį. Priklausomybę nuo iškastinio kuro mažinančios novatoriškos technologijos dažnai išeikvoja daugiau energijos negu įprastos, bet taršesnės alternatyvos, o todėl energijos vartojimas augs, kol novatoriškos technologijos bus diegiamos ir pritaikomos pramonės sektorių veiklose.

Žaliojo vandenilio gamyba reikalauja didelio pirminės energijos kiekio suvartojimo. Taigi, energijos suvartojimo lubų nustatymas ribotų naujų technologijų diegimą.

Taikant griežtą energijos suvartojimo ribą pramonei gali būti apribotos galimybės mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, būtų keliamas pavojus pramonės gamybos rezultatams ir tai galėtų sukelti anglies dioksido nutekėjimą.

LPK nuomone, jeigu aukščiau įvardyta grėsmė iš tikrųjų egzistuoja, reikia prevenciškai nenustatyti per griežtų energijos vartojimo apribojimų ir neįvesti dėl to baudžiamojo elemento, kad ilgajame laikotarpyje tai neapribotų pramonės žalėjimo potencialo.

LPK vertinimu, principas „svarbiausia – energijos vartojimo efektyvumas“ ne visada gali būti prasmingas klimato kaitos mažinimui. Kai kuriais atvejais gali būti efektyviau ne tausoti energiją, o gaminti ją iš saugių ir tvarių mažai anglies dioksido išskiriančių išteklių. Energijos vartojimo efektyvumo sąvoka yra dažnai painiojama su energijos taupymo sąvoka ir jas būtina atskirti, kadangi kalbėti apie energiją kaip indėlį į efektyvią pramonės gamybą ir energiją kaip indėlį namų ūkiuose, siekiant maksimaliai padidinti gerovę, yra du skirtingi dalykai.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai

06 Jun

Nuotolinis seminaras ...

  • Nuotolinis seminaras dėl dalyvavimo Pasaulio banko finansuojamo Ukrainos išlaisvinimo, atsigavimo ir rekonstrukcijos patikos fondo viešuosiuose pirkimuose