Lapkričio 19 d., trečiadienį, Seime vyko tarptautinė konferencija „Lietuvos švietimo sistema: ar pateisinami visuomenės ir verslo lūkesčiai?“, kurią organizavo Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, Lietuvos pramonininkų konfederacija ir Švietimo ir mokslo ministerija.

Konferencijos dalyvius pasveikino Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė, pranešimus skaitė Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis, švietimo ir mokslo ministras prof. Dainius Pavalkis, Estijos Rygikogo narys, buvęs Tartu universiteto rektorius, buvęs Estijos švietimo ir krašto apsaugos ministras, Estijos mokslų akademijos narys prof. Jakas Akviso (Jaakas Aaviksoo), Lietuvos studentų sąjungos viceprezidentas Andrius Zalitis. Diskusijose dalyvavo universitetų mokslininkai, pramonininkai, švietimo politikai ir vadovai.

Išsilavinusi, kritiškai ir sistemiškai mąstyti gebanti kūrybinga asmenybė – valstybės ir tautos išlikimo sąlyga. Švietimas yra esminė prielaida ugdant tokią asmenybę. Rengiamoje konferencijoje buvo analizuojama Lietuvos švietimo sistema, šalies verslo lūkesčiai, dalijamasi Estijos švietimo sistemos patirtimi. Konferencijoje bus siekiama aprėpti aktualius švietimo sistemos klausimus: pokyčius įgyvendinant pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas, mokinių kompetencijų ugdymą, mokymo ir verslo institucijų bendradarbiavimą ugdant žmogiškuosius išteklius, nacionalinį mokinių ir mokytojų judumą, pameistrystę kaip naują profesinio mokymo organizavimo formą.

Konferencijoje taip pat buvo ieškoma atsakymo, kokių sprendimų reikia, kad kiltų vidurinio ugdymo ir mokymo(si) plačiąja prasme kokybė, ieškoma mokslo ir verslo bendradarbiavimo gerinimo sprendimų, kad gerėtų technologinis ugdymas ir išprusimas.

Renginio organizatorių nuomone, būtina viešai ne tik diskutuoti, bet ir priimti sprendimus, kad būtų glaudžiau siejama švietimo strategija su Lietuvos, kaip valstybės, strategine vizija artimoje ir tolesnėje perspektyvoje (2030 m. ir toliau), kad į tikslų ir uždavinių formulavimą būtų įtraukti valstybės institucijų atstovai, mokslininkai, praktikai, jaunimo ir tėvų bendruomenės.

Konferencijoje buvo kviečiami dalyvauti politikai, švietimo specialistai, verslininkai, pedagogai, akademinė bendruomenė ir kiti.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai