Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) parengė poziciją su vertinimais, pastabomis bei  pasiūlymais šių metų kovo 10 dieną Europos Komisijos paskelbtai Naujos Europos pramonės strategijai. 

Šis dokumentas yra itin reikšmingas Lietuvai, kuri yra pramoninė valstybė ir kurioje pramonės indėlis į BVP sudaro apie 20 proc. Nuo sėkmingo pramonės veikimo priklauso daugybė šalies ekonominių bei socialinių sričių, todėl LPK svarbu, kad ES mastu būtų vykdoma pramonės politika, kuri savyje sujungtų efektyviai veikiančias Vidaus rinkos, užsienio prekybos, pramonės konkurencingumo pasaulyje stiprinimo, mokslo ir technologijų bei skaitmeninimo, švietimo įtakos ekonomikai didinimo, poveikio klimatui minimalizavimo politikas.

LPK nuomone, strategija turėtų būti koreguojama atsižvelgiant į šių dienų realijas dėl Europą bei pasaulį ištikusios COVID-19 pandemijos, kurios veikiama Europa atsidūrė ekonominėje krizėje ir ji neatsiejamai padarys milžinišką neigiamą poveikį pramonei. Visgi, turėtų būti išlaikyta strategijos esmė – dviguba Europos pramonės transformacija – žalioji ir skaitmeninė, galinti sukurti prielaidas Europos pramonei augti ir stiprėti, įtvirtinti jos konkurencinį pranašumą pasaulyje bei strateginį savarankiškumą.

Tikimasi, kad nauja pramonės strategija taps ją paskelbusios Komisijos bei vėlesnių komisijų veiklos prioritetu, taip pat viliamasi, kad LPK pozicijoje išdėstytos nuostatos dėl Naujos Europos pramonės strategijos pasitarnaus rengiant Lietuvos nacionalinę poziciją.

LPK pozicija dėl naujos Europos pramonės strategijos

ARTIMIAUSI RENGINIAI

07 Nov

Tramplinas skaitmenin...

  • Tramplinas skaitmeninei pramonės įmonių transformacijai: nuo inovacijų audito iki įsiliejimo į tarptautinį partnerysčių tinklą

FACEBOOK