Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) gerbia asmenų privatumą, todėl įsipareigoja visus duomenis rinkti, saugoti ir tvarkyti kaip to reikalauja Europos Sąjungos Bendrųjų Duomenų Apsaugos Reglamentas Nr. 2016/679 ir kiti teisės aktai. Lietuvos pramonininkų konfederacija įsipareigoja laikytis toliau aprašytos Duomenų apsaugos politikos, kuri aiškiai nustato, kokie ir kokiu tikslu asmens duomenys yra tvarkomi, asmens duomenų saugojimo laikotarpį ir kitą informaciją.

Sutikę gauti pranešimus Lietuvos pramonininkų konfederacijos internetinėje svetainėje www.lpk.lt, susisiekę su LPK, registruodamiesi į renginius arba pateikdami prašymą tapti Lietuvos pramonininkų konfederacijos nariais kartu pateikiate ir savo asmens duomenis:

Asmens vardą ir pavardę.

Atstovaujamos įmonės / organizacijos pavadinimą.

Užimamas pareigas įmonėje / organizacijoje.

Elektroninio pašto adresą.

Telefono numerį.

Aukščiau išvardytus asmens duomenis LPK saugo ir tvarko šiais tikslais:

Elektroniniu paštu siunčiami kvietimai į LPK ar kartu su LPK partneriais organizuojamus renginius, posėdžius, susitikimus, kvietimai dalyvauti apklausose ir pan. Elektroniniu paštu siunčiamas Lietuvos pramonininkų konfederacijos naujienlaiškis, kuriame pateikiama informacija apie LPK vykdomą veiklą, teikiamas pozicijas, komentarus, organizuojamus renginius, dalijamasi kita aktualia informacija. Tam tikrai atvejais informacija apie LPK veiklą ar priminimai apie renginius gali būti teikiami telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis.

Siųsti naujienlaiškius, elektroninius laiškus ar susisiekti telefonu LPK gali turint sutikimą gauti aukščiau išvardytą informaciją.

Pateiktus asmens duomenis LPK saugo iki to momento, kai asmens duomenų savininkas paprašo juos ištrinti. Duomenys, pateikti užsisakant naujienlaiškį LPK interneto svetainėje, yra saugomi tol, kol prenumeratorius neatsisako gauti siunčiamų pranešimų.

Atsisakyti gauti naujienlaiškį galima bet kuriuo metu spaudžiant nuorodą, kuri yra  kiekviename LPK siunčiamame naujienlaiškyje. Atsisakyti gauti informaciją, siunčiamą tiesiogiai iš LPK elektroninio pašto, galima parašant žinutę elektroniniu paštu sekretoriatas@lpk.lt

LPK turimi ir sagomi asmens duomenys gali būti atskleisti įmonėms, kurios teikia LPK savo paslaugas: t.y.  naujienlaiškių siuntimo įmonės, reklamos ar renginių organizavimo agentūros. Visos šios įmonės privalo užtikrinti tokią pačią asmens duomenų apsaugą, negali naudoti jų neleistinais tikslais ir turi užtikrinti, kad jų partneriai elgsis taip pat. Ginčų atveju LPK turi teisę perduoti asmens duomenis teisės konsultantams.

Asmens duomenų apsaugai naudojamos technines ir organizacines saugumo priemonės. LPK užtikrina, kad duomenys laikomi saugiai ir yra prieinami tik LPK darbuotojams.

Asmuo turi tokias teises:

  • teisę gauti informaciją apie tai, ar LPK tvarko asmens duomenis, ir prieigą prie savo duomenų;
  • teisę kreiptis į LPK su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis;
  • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis;
  • teisę ištrinti savo asmens duomenis;
  • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas LPK ar trečiųjų šalių teisėtais interesais;
  • teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti savo duomenis;
  • kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Ši LPK Duomenų apsaugos politika parengta ir paskelbta 2018 m. gegužės21 d

FACEBOOK

Artimiausi renginiai