Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) sveikina naujai paskirtą Lietuvos banko pirmininką Gediminą Šimkų ir tikisi, kad bus išlaikytas Lietuvos banko bendradarbiavimo su verslu tęstinumas.

Tikimės, kad naujojo pirmininko patirtis ir žinios padės užtikrinti finansų sistemos stabilumą ir saugumą, inovacijų permainas finansiniame sektoriuje, toliau tęsime bendrą dialogą, siekiant užtikrinti kuo geresnį verslo prieinamumą prie kapitalo, kuris ypatingai aktualus dabartiniame etape regiono verslui bei įmonėms, planuojančioms žaliąją ir skaitmeninę transformaciją.

„Bendro darbo ir dialogo svarba labai išryškėjo pandeminiu laikotarpiu, kai buvo reikalinga pagalba verslui. Veikiant kartu buvo sukurtas pagalbos verslui fondas, kuris tapo vienu iš įrankiu, padedančiu užtikrinti vidutinių ir didelių įmonių likvidumą, galimybes joms gauti finansavimą ir verslui greičiau atsigauti po krizės. Tikimės, kad kartu su naujuoju banko vadovu toks konstruktyvus bendradarbiavimas bus tęsiamas ir toliau“, – sako LPK prezidentas Vidmantas Janulevičius.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai

22 Jun

Diskusija „Ar galio...

  • Diskusija „Ar galiojantis teisinis reglamentavimas pakankamai apsaugo verslą nuo nesąžiningos konkurencijos situacijose, kai buvę ar esami įmonės darbuotojai ima konkuruoti su savo darbdaviu?“