Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) gegužės 11 d. pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su tarptautinė energetikos bendrove „Ignitis grupė“. Juo siekiama šviesti LPK narius įmones energetinio efektyvumo didinimo ir darnumo srityse, atsižvelgiant į pačių įmonių poreikius.

„Ignitis grupė“ taip pat bendradarbiaus dalyvaudama LPK organizuojamuose energetinio efektyvumo ir darnumo temoms skirtuose renginiuose bei konsultuodama konfederacijos atrinktą įmonių grupę energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityje.

„Džiaugiamės naujais partneriais, bendradarbiavimas su kuriais mums padės kurti didesnę pridėtinę vertę mūsų nariams. Bendradarbiaudami su „Ignitis grupe“ planuojame vykdyti pilotinius projektus, skatinančius energijos vartojimo efektyvumo didinimą. Matome, kad keičiaisi verslo požiūris į energetinį efektyvumą – įmonės jau investuoja į energetinio efektyvumo sprendimus, nes tai didina verslo konkurencingumą. Šiandien mūsų įmonės konkuruoja globaliose rinkose, todėl produktyvumo didinimas ir gamyba su minimaliais CO2 išmetimais ateityje tik didins mūsų įmonių konkurencinį potencialą“, – pabrėžia LPK generalinis direktorius Ričardas Sartatavičius.

„Taupaus ir efektyvaus energijos vartojimo naudą supranta vis daugiau įmonių, siekiančių prisidėti prie aplinkai daromos žalos mažinimo. Tikimės, kad bendradarbiavimas su Lietuvos pramonininkų konfederacija padės mūsų šalies įmonėms dar efektyviau naudoti energiją, gaminant savo produkciją ar teikiant paslaugas kaip įmanoma mažesnėmis energijos sąnaudomis“, – sako „Ignitis grupė“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Darius Maikštėnas.

Bendradarbiavimo susitarimą pasirašė LPK generalinis direktorius Ričardas Sartatavičius  ir „Ignitis grupės“ generalinis direktorius Darius Maikštėnas.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai