Ketvirtadienį Strasbūre vyks Europos Parlamento (EP) politinių grupių pirmininkų sueigos posėdis, kuriame planuojama svarstyti tolimesnius žingsnius dėl Europos Sąjungos (ES) Mobilumo paketo priėmimo. Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidentas Robertas Dargis kreipėsi į EP pirmininką Antonio Tajani, išdėstydamas neigiamus Europos Komisijos Mobilumo paketo pasiūlymo aspektus Lietuvos kelių transporto sektoriui ir prašydamas atidėti šio paketo svarstymus.

A. Tajani ir EP politinių grupių pirmininkams adresuotame laiške prašoma atidėti Mobilumo paketo priėmimą kitai naujai išrinkto EP kadencijai, tam, kad būtų geriau apsvarstytos galimos pasekmės ir pasiruošta prieš priimant galutinį sprendimą. Kreipimesi akcentuojama, kad Mobilumo pakete numatyti pokyčiai keltų rimtus neigiamus padarinius Lietuvos ir Europos kelių transportui, pramonei ir ekonomikai.

Laiške rašoma, kad atsižvelgiant į dabartinę situaciją, subalansuotas kompromisas, su aiškiomis naudomis visiems vairuotojams, vežėjams ir ES šalių ekonomikoms – neįmanomas. Todėl šis sudėtingas ir jautrus klausimas, ypač atsižvelgiant į jo svarbą Europos šalių konkurencingumui bei socialinius aspektus, turi būti svarstomas skyrus pakankamai laiko nuodugniam poveikio vertinimui ir įtraukiant visas suinteresuotas šalis.

Lietuvos poziciją palaiko Centrinės ir Rytų Europos šalys, nekart išreiškusios prašymą, kad Mobilumo paketo klausimas būtų nukeltas ir svarstomas naujojo Parlamento bei Komisijos po pavasario.

 

ARTIMIAUSI RENGINIAI

FACEBOOK