Gruodžio 9-11 dienomis daugiau nei 20 Ukrainos verslo ir verslo organizacijų atstovai dalyvauja Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) organizuojamoje aukšto lygio Ukrainos-Lietuvos verslo misijoje į Briuselį.

LPK ėmėsi padėti Ukrainos kolegoms, pasiūlydama kartu rengti bendrus verslo projektus Rytų partnerystės iniciatyvos rėmuose bei vykdyti ES paramos Ukrainai politiką. Tuo siekiama išlaikyti ir toliau plėtoti glaudžius santykius su Ukrainos verslo organizacijomis ir įmonėmis, kurios patyrė didelių nuostolių pastaruoju laiku.

Vizito metu delegacija dalyvaus ES-Ukrainos verslo apskrito stalo diskusijoje ES verslą vienijančioje organizacijoje BUSINESSEUROPE. Vyks susitikimai Briuselyje su aukščiausiais ES institucijų vadovais ir lyderiais. Svarbiausios susitikimų metu bus aptarti klausimai dėl išsamus ir visapusiškas laisvos prekybos susitarimo DCFTA įgyvendinimo, pristatyti ES galiojantys įstatymų mechanizmai, aptarti investicijų ir rinkos pasiekiamumo klausimai.

Ukrainos pramonė turinti didelį potencialą. Tačiau iki šiol glaudžiausi ekonominiai santykiai buvo orientuoti viena kryptimi – 24 proc. Ukrainos eksportuojamos produkcijos yra suvartojama Rusijoje, kai eksportas į Europos Sąjungos sudaro tik 26,5 proc. viso eksporto.

Karas ir nepalanki geopolitinė bei makroekonominė aplinka NVS regione reikalauja diversifikuoti Ukrainos užsienio prekybos kryptis ir skatinti didesnio Ukrainos produkcijos kiekio ES rinkoje atsiradimą.

Išsamus ir visapusiškas laisvos prekybos susitarimas (angl. DCFTA) yra geras pagrindas ES-Ukrainos prekybos santykių vystymuisi. Tačiau tuo pačiu Ukrainos verslui reikalinga parama siekiant atitikti ES prekių ir paslaugų standartus, skatinant eksporto kompetencijų augimą, pritraukiant investicijas ir pan.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai