Visai netrukus Lietuva pradės savo pirmąjį pirmininkavimą ES Tarybai. Tai labai svarbus laikotarpis Lietuvai – reikės užtikrinti sklandų ES Tarybos darbą bei sprendimų priėmimą, beje, nepamirštant ir nacionalinių interesų.

Bet kaip bus galima pamatuoti Lietuvos pirmininkavimo sėkmę ir nuo ko ji priklausys? Pirmininkavimas – labai kompleksinis klausimas, kurio esminis elementas – teisėkūros procesas. Jis yra ilgas ir sudėtingas. Konkretaus teisės akto projekto svarstymas, derantis tarp nacionalinių vyriausybių ir Europos Parlamento, prasidėjęs pirmininkaujant vienai ES valstybei narei, gali baigtis tik po kelių metų.

• Ar Lietuvai pavyks suderinti valstybių ir institucijų intersus ir per jai duotą pusmetį sėkmingai užbaigti jau prasidėjusius teisėkūros darbus?
• Ar Lietuva turi konkrečių savo planų ir nacionalinių interesų, kurių sieks pirmininkavimo laikotarpiu?
• Ar Lietuvai pavyks sustiprinti šalies matomumą ir įtvirtinti patikimos ES valstybės-partnerės įvaizdį?
• Ar valstybinių institucijų planai atitinka pramonės ir verslo planus?
• Kokie yra LPK tikslai ir planai?

Pirmininkavimo laikotarpis, iš vienos pusės, suteikia gerą progą pareikšti pramonės ir verslo atstovų požiūrį į ES vykstančius procesus, pristatyti Lietuvos pramonę ir verslą Europos Sąjungos bei kitų šalių verslininkams, iš kitos pusės – uždeda atsakomybę organizuojant su pirmininkavimu susijusius renginius ir bendrai prisidedant prie pirmininkavimo prioritetų įgyvendinimo.

Lietuvos pramonininkų konfederacijoje vykusiame konsultaciniame posėdyje Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai tema buvo pristatyti svarbiausi Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai klausimai bei renginiai, vyksiantys tiek Lietuvoje, tiek Briuselyje. Taip pat, buvo pristatyti LPK lūkesčiai, veiklos prioritetai bei planuojamas indėlis į Lietuvos pirmininkavimą, diskutuojama ne tik apie galimybes šiuo laikotarpiu teikti įvairias verslo paslaugas, bet ir kaip, dėka politinių ir diplomatinių sprendimų bei glaudaus pramonės ir valstybės institucijų bendradarbiavimo, pasiekti ilgalaikės naudos.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai