Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidentas Vidmantas Janulevičius  kartu su savo partneriais –  Estijos darbdavių konfederacijos Employers ir  Latvijos darbdavių konfederacija LDDK vadovais aptarė ekonominę situaciją regione, o taip pat iššūkius su kuriais susiduria visų trijų valstybių verslas karo Ukrainoje kontekste bei priemones, kurios yra būtinos stiprinti valstybių ekonomikas ir jų darbo rinkas bei užtikrinant maksimalų regiono energetinį saugumą ir  eksporto diversifikaciją.

Išskirtinis dėmesys skirtas energetiniam saugumui ir nepriklausomybės nuo Rusijos energetinių išteklių stiprinimui. Aptarti eksporto diversifikavimo iššūkiai, dabartinės ekonominės ir  socialinės problemos, su kuriomis susiduria visos trys valstybės, o taip pat darbo jėgos trūkumo klausimai.

Nuotoliniame susitikime susitarta, kad ir ateityje bus koordinuojamos pozicijos Ukrainos ir ES darbotvarkės klausimais bei bus stiprinamas regioninis bendradarbiavimas. Sutarta, kad yra būtina išnaudoti ir stiprinti esamą konfederacijų bendradarbiavimą tiek regioniniame, tiek BusinessEurope formatuose, įtraukiant ir visų trijų valstybių vyriausybes. Ypatingai tai svarbu, glaudžiai koordinuojant pozicijas dėl karo Ukrainoje ir bei plečiant bendraminčių šiais klausimais ratą.

Gegužės pradžioje Lietuvos pramonininkų konfederacija  kartu su savo partneriais – Lenkijos pramonės konfederacija Lewiatan , Estijos darbdavių konfederacija Employers ir  Latvijos darbdavių konfederacija LDDK kreipėsi į ES institucijas bei Europos Parlamento atstovus dar kartą pabrėždami, kad Rusijos agresija kelia grėsmę ne tik Ukrainos teritoriniam vientisumui ir suverenitetui, bet tai yra grėsmė visai Vakarų civilizacijai, todėl šiuo laikotarpiu yra ypatingai svarbi Europos lyderystės.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai