Gruodžio 1 d. LPK metiniame ekonomikos forume Danų pramonės konfederacijos Dansk Industri (DI) Tarptautinio verslo vystymo padalinio direktorius Jacob Kjeldsen pristatė danų strategiją, plečiant eksportą į pagrindines, besivystančias pasaulio rinkas bei konkrečias paslaugas, kurias DI, kaip organizacija, teikia savo nariams. Taip pat buvo pažymėta, kad tiek DI, tiek ir LPK tikisi daug praktinės naudos mūsų įmonėms iš pasirašyto abipusio bendradarbiavimo memorandumo.

Gruodžio 2 d. DI ir LPK atstovai nuodugniai aptarė galimas bendradarbiavimo formas. Nutarta, kad 2015 m. bus planuojamos bendros verslo misijos į tokias NVS rinkas, kaip kad Baltarusija ir Kazakchstanas, bei tas svarbias musų verslui rinkas, kuriose danai turi gerą įdirbį, kaip kad Kinija ar Indonezija. Bus organizuojami ir dvišaliai seminarai, kad mūsų įmonės įvertintų bendradarbiavimo su danų verslu galimybes bei detaliai susipažintų su DI teikiamomis paslaugomis ir jų konkrečiu pritaikymu savo verslo plėtrai.

Taip pat pažymėta, kad ypatingas dėmesys bus skirtas LPK narių eksporto plėtrai, panaudojant DI sukurtus rinkų segmentavimo, partnerių atrankos ir kitus instrumentus panaudojamus komplekse su DI atstovybėse teikiamomis paslaugomis. Norint išvystyti šių paslaugų taikymą Lietuvos įmonėms, bus siekiama pasinaudoti parama iš naujos ES finansinės perspektyvos bei pasiekti, kad šios paslaugos mūsų įmonėms kainuotų pigiau ir būtų prieinamos. DI siūlo individualius įėjimo į besivystančias rinkas sprendimus, kurie aptariami su kiekviena konkrečia įmone ir bus įgyvendinami kartu su LPK ekspertų pagalba, tuo pačiu didinant ir LPK gebėjimus ateityje savarankiškai teikti tokias paslaugas pilna apimtimi.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai