Siekdami palengvinti į atsargą išleidžiamų karių integraciją į civilinį gyvenimą, maloniai kviečiame jus dalyvauti susitikimuose su kariais ir pristatyti laisvas darbo vietas konfederacijai priklausančiose įmonėse. Susitikimai su tarnybą baigiančiais nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariais galėtų vykti Rukloje š. m. birželio mėn. (datas patikslintume) ir rugpjūčio 16-17 d.,  su profesinės karo tarnybos kariais – rugsėjo ar spalio mėn. nuotoliniu būdu.

Maloniai prašome pasidalinti šia informacija su Lietuvos pramonininkų konfederacijai priklausančiomis įmonėmis ir pranešti apie poreikį/galimybes dalyvauti minėtuose susitikimuose el. p. giedre.ambrulaitiene@kam.lt

Daugiau nei dvidešimt verslo, švietimo ir valstybės institucijų, tarp kurių ir Lietuvos pramonininkų konfederacija, 2017 pasirašė memorandumą dėl Lietuvos kariuomenės atsargos karių užimtumo didinimo. Memorandumu siekiama populiarinti karo tarnybą, gerinti kario įvaizdį ir pripažinimą visuomenėje, taip pat padėti kariams, išleistiems į atsargą, įsitvirtinti naujoje darbo aplinkoje.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai

06 Jun

Nuotolinis seminaras ...

  • Nuotolinis seminaras dėl dalyvavimo Pasaulio banko finansuojamo Ukrainos išlaisvinimo, atsigavimo ir rekonstrukcijos patikos fondo viešuosiuose pirkimuose