Lietuvos pramonininkų konfederacija įgyvendina projektus, sudarančius galimybes Lietuvos įmonėms dalyvauti užsienio šalyse vykstančiose tarptautinėse parodose ir pristatyti savo produkciją bei teikiamas paslaugas, pasinaudojant priemonės „Naujos galimybės LT“ teikiama finansine parama.

Kviečiame verslo asociacijas, klasterius ir pavienes įmones pasinaudoti teikiama finansine parama dalyvauti tarptautinėse parodose, taip pat teikti pasiūlymus dėl pageidaujamų tarptautinių parodų įtraukimo į projektą bei nacionalinio stendo (ne mažiau kaip 5 įmonės) jose suformavimo.

Projekto tikslinė grupė – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, vykdančios produkcijos gamybą bei teikiančias aukštą pridėtinę vertę kuriančias paslaugas.

Kompensuojama suma vienam projekto dalyviui – nuo 2105,00 iki 2775,00 Eur (+PVM), priklausomai nuo pasirinktos šalies ir verslo šakos. Kompensacija išmokama po parodos, pateikus dalyvio ataskaitą.

Projekte negali dalyvauti įmonės, kurios:

  • patiria sunkumų (yra restruktūrizuojamos ir pan.);
  • yra išnaudojusios leistiną de minimis pagalbos sumą (200.000,00 Eur per paskutinius 3 metus).

Projektai įgyvendinami iki 2017 m. rugsėjo 30 d.

Registracija vyksta iki š. m. vasario 20 d. Registruojantis prašome atsiųsti laisvos formos prašymą, nurodant dominančias parodas ir dalyvaujančių įmonių skaičių.

Detalesnė informacija teikiama:

Paslaugos teikėjas
UAB „Autarė“
Tel. (8 5) 2623 907, (8 5) 2622 453, (8 5) 2627 845
El. p. tadas@autare.lt

Projekto vykdytojas
Lietuvos pramonininkų konfederacija
Tel. (8 5) 2611 884
El. p. inga.kvaraciejute@lpk.lt

FACEBOOK

Artimiausi renginiai