Lietuvos pramonininkų konfederacija ir VšĮ Lietuvos inovacijų centras jau dvyliktą kartą rengia nacionalinį konkursą „Inovacijų prizas“, kurį remia Lietuvos Respublikos ūkio ministerija. Konkurso tikslas – skatinti verslų mąstymą, technologinę plėtrą ir inovatyvumą. 

Kiekvienais metais konkurse dalyvauja tiek didžiosios šalies įmonės, jau spėjusios išgarsėti šalyje ir už jos ribų, tiek naujai susikūrusios ir dar tik siekiančios įsitvirtinti rinkoje. Kaip rodo įmonių patirtis, apdovanojimas yra puiki rinkodaros priemonė, prisistatant klientams, partneriams ir visuomenei. Laimėtas prizas didelis įvertinimas darbuotojams už jų pastangas inovacinėje veikloje ir paskata toliau tobulėti.

 „Inovacijų prizas 2016“ konkurse gali dalyvauti verslo įmonės, registruotos Lietuvoje.

Konkursas vykdomas šiose kategorijose:

  • Inovatyvus produktas.
  • Inovatyvi įmonė.

Inovacijų prizą sudaro:

  • Sertifikatas.
  • Statulėlė (prizas).
  • Teisė naudoti „Inovacijų prizo“ logotipą apdovanoto produkto ar įmonės rinkodaros tikslams.
  • Reprezentacinis apdovanojimas.

Įmonės norinčios dalyvauti konkurse turi užpildyti paraiškos formą.

Paraiškos forma „Inovatyvi įmonė 2016“:  https://goo.gl/forms/jCareBBZbP8Ieihn2

Paraiškos forma „Inovatyvus produktas 2016“: https://goo.gl/forms/ygB1teK8Nntw9B1G2

Paraiškos formą MS Word formatu ir platesnę informaciją rasite interneto puslapyje (www.lic.lt/inovaciju-prizas). Paraiškos priimamos nuo 2016 m. spalio 14 d. iki 2016 m. lapkričio 18 d. 14:00 val.

Dalyvavimas konkurse nemokamas.

Laimėtojai bus apdovanoti  2016 m. gruodžio mėnesį.

Paraiškas vertins nepriklausoma ekspertų komisija pagal iš anksto nustatytus vertinimo kriterijus. Vertinama tik įmonės pateikta informacija. Už paraiškoje pateiktos informacijos teisingumą atsako pareiškėjas. Paraiškoje nebūtina pateikti informacijos, turinčios komercinę paslaptį.

Kviečiame Jus aktyviai dalyvauti konkurse, pristatant įmonės inovacinę veiklą!

Jei kiltų klausimų, prašome kreiptis į Laurą Balutinienę el. paštu lic@lic.lt arba l.balutiniene@lic.lt arba telefonu +370 5 235 61 16.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai