Lapkričio 6 d. vyko Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) kartu su partneriais Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) bei Lietuvos inovacijų centru (LIC) surengtas virtualus renginys Tramplinas skaitmeninei pramonės įmonių transformacijai: nuo inovacijų audito iki įsiliejimo į tarptautinį partnerysčių tinklą. Jo metu įmonėms buvo pristatytos iniciatyvos, padedančios įgyvendinti skaitmeninę transformaciją, įsilieti į tarptautinį technologijų partnerysčių tinklą ir jau dabar įgyvendinti pokyčius, kurie inovatyvioms įmonėms padėtų tapti dar inovatyvesnėms, našesnėms ir konkurencingesnėms.

Renginyje pristatyta, kaip reikėtų pasirengti inovacijų auditui ir kokios yra rekomendacijos skaitmeninių technologijų diegimui. Taip pat apžvelgta, kokie pasiruošiamieji veiksmai reikalingi, norint dalyvauti DNR plano „Pramonės perorientavimas“ priemonėse (kuriose numatyta parama žiedinę ekonomiką skatinančių skaitmeninių technologijų kūrimui/diegimui pramonės įmonėse). Be to, kokią pagalbą iniciatyvos InterInoLT tarptautiniai ir nacionaliniai ekspertai gali suteikti siekiant prisitraukti tarptautinių MTEPI programų finansavimą ir įsiliejant į tarptautinį technologijų partnerysčių tinklą.

„Siekdama įtvirtinti savo, kaip globalaus žaidėjo, poziciją, ES atveria verslui galimybes atnaujinti įmones ir kurti aukštesnės pridėtinės vertės produktus. Skaitmeninė transformacija yra brėžiama kaip ES dešimtmečio prioritetas ir skiriamos milijardinės ES lėšos ekonomikos gaivinimui – Lietuva turi unikalų šansą patekti į uždarą Europos skaitmeninių inovacijų centrų ratą. Šiandien COVID-19 įkarštyje dirbame ne tik ta kryptimi, kad nuo pandemijos nukentėjęs verslas užsitikrintų deramą efektyvią ir operatyvią paramą, bet ir tam, kad įmonės išnaudotų šį laiką būtiniems pokyčiams, gaudamos mūsų ir mūsų partnerių ekspertų pagalbą: nuo bandymų prieš investuojant į skaitmeninimą, inovacijų strategavimą ir valdymą, skaitmeninių įgūdžių kėlimą iki finansavimo ir žengimo į tarptautinius tinklus“, – sveikindamas renginio dalyvius sakė LPK prezidentas Vidmantas Janulevičius.

Renginio pranešimai:

Renginio pranešimų įrašas

FACEBOOK

Artimiausi renginiai