Aplinkos apsaugos departamento praėjusią savaitę pateikti taikos sutarties pasiūlymai „Metrail“ byloje ne visai atitinka tai, ką Aplinkos ministerija skelbė viešai, teigia gamintojus ir importuotojus atstovaujančios organizacijos. Ketvirtadienį jos pateikė savo atsiliepimą Aplinkos apsaugos departamento pasiūlytai taikos sutarčiai „Metrail“ byloje, kuriame pabrėžiama, kad nepagrįstai ilgai vilkintas derybų procesas ir augantis bylų skaičius kelia pavojų pakuočių atliekų tvarkymo sistemos tvarumui bei kenkia visiems rinkos dalyviams.

Susipažinusios su Aplinkos ministerijos vasario 5 d. paskelbtu pranešimu spaudai, gamintojus ir importuotojus atstovaujančios organizacijos susidarė įspūdį, kad kompromisas dėl taikos sutarties yra pasiektas ir artimiausiu metu galima tikėtis jos pasirašymo. Vis dėlto, Aplinkos apsaugos departamento tą pačią dieną pateikti taikos sutarčių projektai su viešai skelbiama informacija nesutapo – dalis taikos sutarties nuostatų visiškai naujos, neaptartos derybų metu.

Savo pasiūlymus teikdami gamintojų ir importuotojų atstovai, tikisi, kad susitikimuose pasiekti kompromisai atsispindės ir taikos sutarties projekte. Aplinkos ministerija pranešime spaudai buvo įvardijusi sąlygas, kurios buvo aptartos ir susitikimų metu: 186 eurų tarifą už metalinių pakuočių toną apskaičiuojant garantinį fondą, 753 eurų baudą už nesutvarkytą atliekų toną, 5 metų laikotarpį įvykdyti taikos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

Įvertinusios taikos sutartis, pasiūlytas Aplinkos apsaugos departamento, organizacijos pateikė patikslintus sutarčių projektus, kuriuose numatytos jau aptartos ir viešai paskelbtos sąlygos. Jos yra proporcingos situacijai, praktiškai įgyvendinamos ir atitinka organizacijų ir jų atstovaujamų gamintojų bei importuotojų finansines galimybes.

Kreipimesi pabrėžiama, kad „Metrail“ byloje gamintojai ir importuotojai bei juos vienijančios organizacijos yra situacijos įkaitai, o ne kaltininkai. Tokio požiūrio tikimasi ir iš ministerijos, kuri taip pat turi ir turėjo atsakomybę užtikrinti, kad jos licencijuoti atliekų tvarkytojai tinkamai atliktų savo pareigas.

Besikreipiančios organizacijos tikisi, kad suintensyvėjęs derybų procesas nesulėtės ir netrukus bus priimti reikiami sprendimai, o bendradarbiavimas tobulinant sistemą bei užtikrinant efektyvų, skaidrų ir atskaitingą atliekų tvarkymą Lietuvoje, bus tęsiamas.


Apie „Metrail“ bylą

2015 m. pavasarį gamintojų ir importuotojų organizacijos gavo Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento pranešimą dėl UAB „Metrail“ 2013-2015 m. išduotų pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų panaikinimo. Netrukus po to „Metrail“ paskelbė bankrotą, o visos tuo laikotarpiu surinktos atliekos formaliai tapo nesutvarkytomis.

Dėl ydingos ir tinkamai nesureguliuotos atliekų tvarkymo sistemos beveik du tūkstančiai Lietuvos įmonių, pagal įstatymą jau įvykdžiusių pareigą finansuoti atliekų tvarkymą, buvo įpareigotos susimokėti taršos mokestį, nepaisant to, kad jau sumokėjo už atliekų tvarkymą ir įvykdė visus įstatymo reikalavimus.

Gamintojų ir importuotojų organizacijos kartu su kitomis verslą atstovaujančiomis organizacijomis kreipėsi į Aplinkos ministeriją, o vėliau ir Vyriausybę, ieškodamos taikaus ginčo sprendimo galimybių  bei priemonių, kurios ne tik išskaidrintų sistemą, garantuotų atliekų tvarkytojų kontrolę, bet ir ateityje užkirstų kelią panašių problemų susidarymui. Derybos dėl galimo sprendimo tęsiasi jau daugiau nei metus. 

ARTIMIAUSI RENGINIAI

FACEBOOK