Siekiant pradėti diskusijas apie pramonės vietą Lietuvos ekonomikoje bei skatinant aktyvią diskusiją dėl prioritetinių šalies ateities mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) ir inovacijų raidos krypčių, LPK, kartu su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 2013 m. kovo 6 d. organizavo tarptautinę konferenciją „Išmani pramonės politika – esminė ekonominio augimo sąlyga“. Konferencijos metu diskutuota išmanaus valstybės reguliavimo, pramonės konkurencingumo kėlimo per energetikos kainas, sumanios specializacijos klausimais. Konferencijoje dalyvavo aukšti Europos institucijų, atsakingų už integruotos pramonės politikos formavimą, pareigūnai, taip pat politikai, mokslininkai ir verslo atstovai.