Laisvosios prekybos susitarimai, Rytų partnerystės glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiški laisvosios prekybos susitarimai, prekybos atskiruose regionuose galimybės ir iššūkiai, ES prekybos apsaugos priemonės – šiomis temomis 2013 m. spalio 25 d. vyko diskusija Vilniuje surengtoje konferencijoje „Prekyba – naujos galimybės, nauji partnerystės būdai ir naujos grėsmės“.

Konferenciją kartu su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) Darbdavių grupe surengė Europos Sąjungos Tarybai pirmininkavusi Lietuva, Lietuvos pramonininkų konfederacija ir Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija.