• Event Time:
Tik LPK nariams Likes

Kviečiame dalyvauti vebinare „Vandenilio technologijų potencialas Lietuvoje“, kuris vyks birželio 11 d., 11 val.

Europos Komisijos Vandenilio strategijoje konstatuojama, kad vandenilis, pagamintas iš atsinaujinančių energijos išteklių, bus kritiškai svarbus iki 2050 metų siekiant ES klimatui neutralios ekonomikos ir pirmiausia bus siekiama integruoti vandenilį dekarbonizuojant pramonės, transporto, energijos gamybos ir pastatų sektorius visoje Europoje. ES siekis – vandenilio dalį Europos Sąjungos energijos struktūroje nuo 2 proc. padidinti iki 13-14 proc. iki 2050 m.

Lietuvoje vandenilis iš atsinaujinančių energijos išteklių negaminamas, todėl Lietuvos įmonės turi potencialą: būtent vandenilio technologijų plėtra Lietuvoje prisidės prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos tikslų, susijusių su įtakos klimato kaitai ir aplinkos oro taršai mažinimu, konkurencingumu, energetiniu saugumu bei šalies verslo dalyvavimu siekiant energetikos pažangos, įgyvendinimo.

Vebinaro metu pranešėjai pristatys vandenilio technologijų reikmę mūsų šalies ekonomikai ir jų pritaikymą šalies pramonėje ir transporte.

Vebinaro darbotvarkė:

11:00–11:15 Vandenilio technologijų reikšmė mūsų ekonomikai | LPK prezidentas Vidmantas Janulevičius

11:15–11:35 Vandenilio technologijų pritaikymas pramonės įmonėse| Lietuvos energetikos instituto vandenilio energetikos technologijų centro vadovas dr. Dalius Milčius

11:35–11:45 Vandenilio technologijų pritaikymas transporte | LPK Verslo aplinkos ir ekonomikos departamento direktorius Tomas Garuolis

11:45–12:00 Klausimai-atsakymai

Dėl dalyvavimo susisiekti el. paštu organizacinis@lpk.lt