• Event Time:
Tik LPK nariams Likes

Š. m. lapkričio 29 d. 13.30 val. nuotoliniu būdu vyks LPK Užsienio prekybos ir ES reikalų komiteto posėdis.

DARBOTVARKĖ

 1. Europos Komisijos pasiūlymo priimti REGLAMENTĄ dėl produktų, pagamintų naudojant priverčiamąjį darbą, uždraudimo Sąjungos rinkoje (Forced labour) ir DIREKTYVOS dėl įmonių tvarumo išsamaus patikrinimo (due diligence) aptarimas.
  Dalyvauja: LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų departamento ES reikalų koordinavimo skyriaus vedėja Aurelija Janušauskė ir ES reikalų koordinavimo skyriaus patarėja Lijana Milkutė.
 2. ES laisvos prekybos sutarčių su trečiomis šalimis Status Quo ir problematika.
  Dalyvauja: LR URM Išorinių ekonominių santykių ir ekonominio saugumo politikos departamento patarėjas Raimondas Ališauskas.
 3. Informacija LPK komitetų žiniai apie reglamento dėl Pasienio anglies dioksido korekcinio mechanizmo (PADKM, angl. Carbon Border Adjusment Mechanism – CBAM) priėmimo eigą (status quo).
  Dalyvauja LR Finansų ministerijos ES ir tarptautinių reikalų departamento vyr. specialistė Danguolė Androšiūnienė.
 4. Informacijos:
  – Europos Komisijos darbų programos 2023 metams ir prioritetinių klausimų LPK projekto pristatymas bei aptarimas. Gintaras Morkis, LPK generalinio direktoriaus pavaduotojas
  – LPK verslo tarybų veikla 2022 m. ir planuojamas verslo misijos 2023 m. Remigijus Kabečius, LPK verslo tarybų vykdantysis direktorius
  – LPK verslo misijos ir kiti užsienio ryšių projektai 2023 m. Andrius Nikitinas, LPK Užsienio ryšių ir ES reikalų departamento direktoriaus pavaduotojas
 5. Kiti klausimai.

Dėl dalyvavimo kreiptis: Andrius Nikitinas, LPK Užsienio ryšių ir ES reikalų departamento direktoriaus pavaduotojas, el. p. andrius.nikitinas@lpk.lt