• Event Time:
  • Location: Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO

Prieš vykdant permainas švietimo sistemoje svarbiausias tikslas pradėti diskusiją su mokytojais apie permainas mokykloje. Suprasdama, koks svarbus vaidmuo, keičiant mokyklą ir užtikrinant brandžios asmenybės joje ugdymą, tenka mokytojui, LPK vasario 5 d. rengia tarptautinę konferenciją-diskusiją „Ateities mokykla. Pokyčiai šiandien“, kurioje kartu su mokytojais norime aptarti, kokie pokyčiai būtini mokyklose, koks vaidmuo šiame etape turi tekti valstybei, verslui, savivaldybei ir tėvų bendruomenėms.

Konferencijoje dalyvaus ir pranešimą apie ateities švietimo pagrindą skaitys pasaulyje plačiai žinomas profesorius Patrikas Diuparkas (Patrick Duparcq), JAV dėstytojas, dėl savo novatoriškų idėjų apie poreikį keisti mokymosi būdus pakviestas eiti atvykstančiojo dekano švietimo programoms pareigas Kazachstano Nazarbajevo universitete. Mokinius, mokytojus, studentus, dėstytojus, valdžios atstovus ir verslininkus jis ragina aktyviau derinti švietimo programas su rinkos paklausa, taip pat siūlo sudaryti sąlygas verslui aktyviau skatinti mokslo, mokslinių tyrimų ir informavimo iniciatyvas, kurios leistų švietimo sistemoms greitai reaguoti į reikšmingus pramonės pokyčius.

Suomijos nacionalinės švietimo tarybos patarėjas švietimo klausimais Riku Honkasalo pristatys Suomijos švietimo reformą ir jos sėkmės veiksnius. Ši taryba yra Suomijos nacionalinės plėtros agentūra, atsakinga už ankstyvojo ugdymo ir priežiūros, priešmokyklinio, pagrindinio, bendrojo ir profesinio lavinimo vidurinių mokyklų, taip pat suaugusiųjų švietimą ir mokymą. Suomijoje tvirtai susiformavęs mokytojo, kaip aukšto lygio specialisto, įvaizdis, o mokiniai ir mokytojai skatinami mokymosi procese išbandyti naujas idėjas bei požiūrius, taip lavinant smalsumą, vaizduotę ir kūrybiškumą. Suomija visuomet pasižymėjo modernia švietimo sistema, tačiau 2015 m. sulaukė daug pasaulinio dėmesio, paskelbusi apie planus pakeisti klasikinius mokymosi mokyklų dalykus (angl. subjects), pavyzdžiui, istoriją ar anglų kalbą, į platesnį kompleksinį mokymą pagal temas (angl. topics).

Konferencija rengiama Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, kur tuo metu vyks  XIV tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda „STUDIJOS 2016“ (informacija apie  parodą – http://www.litexpo.lt/lt/event/108/show).

Maloniai kviečiame dalyvauti. Dalyvavimas konferencijoje nemokamas, tačiau būtina registracija programoje nurodytais kontaktais.