• Event Time:
  • Location: Europos namai

Birželio 16 d. Vilniuje lankysis už vidaus rinką, pramonę, verslumą bei mažas ir vidutines įmones atsakinga Europos Komisijos narė Elžbieta Bienkovska (Elżbieta Bieńkowska). Su komisare susitiks ir specialioje apskritojo stalo diskusijoje dalyvaus Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis, kiti LPK atstovai, įmonių vadovai. Susitikimas ir diskusija vyks birželio 16 d., ketvirtadienį, 15.00 val. Europos Komisijos atstovybėje (Gedimino pr.16, Vilnius). 

ES komisarei  Lietuvos pramonininkai užduos šiuos klausimus:
  • Kaip Europos Komisija skatins šalis nares siekti užsibrėžto tikslo, kad iki 2020 metų pramonė kurtų ne mažiau kaip 20 proc. ES bendro vidaus produkto?
  • Kaip išvengti ES prekybos emisijomis sistemos žlugdančių pasekmių  ES (taip pat ir Lietuvos)  pramonės konkurencingumui?
  • Kaip Europos Komisija spręs rinkos ekonomikos statuso suteikimo Kinijai klausimą ir sieks, kad Kinija vykdytų įsipareigojimus, duotus Pasaulio prekybos organizacijai?
  • Kokie bus Europos Komisijos veiksmai, garantuojant ES vidaus rinkos esminių principų veikimą, ypač kelių transporto, darbuotojų komandiravimo bei viešųjų pirkimų srityse?
  • Kaip Europos Komisija praktiškai  skatins pramonės skaimeninimo strategijos įgyvendinimą ES mastu bei šalyse narėse?
Norinčius dalyvauti susitikime maloniai kviečiame registruotis el.p.: laura.vaiciukeviciute@ec.europa.eu ir jurate@lpk.lt.
Susitikimo darbinė kalba – anglų.