• Event Time:

Balandžio 9 d. Užsienio reikalų ministerija Vilniuje kartu su ES Komisijos atstovais rengia Rinkų prieigos (market access) dieną. Tai tradicinis renginys, vykstantis skirtingose ES šalyse, skirtas informuoti verslą apie ES Komisijos ir šalių narių darbą siekiant eliminuoti tarifinius ir netarifinius barjerus ir tokiu būdu palengvinti eksporto sąlygas ES įmonėms.

Trečiųjų šalių rinkų atvėrimas yra labai svarbus eksportuojančioms Lietuvos įmonėms, o šį procesą galima palengvinti pasitelkus Europos Komisijos pagalbą bei siūlomas priemones, ypač šalyse, kuriose Lietuva neturi savo diplomatinės atstovybės.

Renginyje bus kalbama apie Lietuvos verslui ne-Europos Sąjungos šalyse kylančias problemas, kurios trukdo eksportuoti produkciją/paslaugas, išaugina produkcijos kaštus ir padaro produktą nekonkurencingu tose rinkose.

Prekybos barjerai dažniausiai keliantys problemų mūsų verslui yra šie:

  • neadekvatūs muitai tam tikriems produktams ;
  • kvotos tam tikrų produktų importui;
  • licenzijavimas;
  • užsienio produkcijos ar paslaugų teikėjams neleidžiama dalyvauti tam tikros šalies viešuosiuose pirkimuose ar atlikti valstybinių užsakymų;
  • techniniai, sanitariniai ir fitosanitariniai reikalavimai;
  • lokalizacijos reikalavimas.

Maloniai prašome planuojančias dalyvauti įmones, registruojantis į renginį, informuoti, su kokiais konkrečiais prekybiniais barjerais/problemomis susiduriama norint eksportuoti produkciją į trečiąsias šalis.

Detalesnė informacija teikiama ir registracija vykdoma el. paštu: dovile.pauzaite@urm.lt arba telefonu 8 706 52218.