• Event Time:
Tik LPK nariams Likes

2020 m. spalio 27 d. 11 val. organizuojamas Regioninės politikos komiteto posėdis.

DARBOTVARKĖ:

  1. Regioninės politikos komiteto veiklos krypčių bei artimiausių darbų pristatymas. Pranešėjas: Alvydas Stulpinas, komiteto pirmininkas.
  2. Diskusija dėl veiklos krypčių. Atskirų regionų lūkesčių dėl regioninės politikos išsakymas. Darbų pasiskirstymas.
  3. Kiti klausimai.

Pasikeitus Lietuvoje situacijai dėl COVID-19 posėdis gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu.

Norint dalyvauti komiteto posėdyje reikia susisiekti su Aiste Žalevičiene, el. paštu spa@siauliai-pramone.lt