• Event Time:
  • Location: Lietuvos pramonininkų konfederacija

Š. m. lapkričio 13 d. (antradienį), 10.00 val., Lietuvos pramonininkų konfederacijoje (A. Vienuolio g. 8, IV a. 402 kab. posėdžių salėje), vyks LPK prezidiumo posėdis, kuriame maloniai kviečiame dalyvauti Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidiumo narius. Posėdyje bus svarstomi šie klausimai.

1. 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto pristatymas. (10.00-11.15).

Pranešėjai: Finansų viceministrai Darius Sadeckas ir Loreta Maskaliovienė.

2. Organizaciniai klausimai. (11.15–11.30).

Prezidiumo narių dėmesiui: apie savo dalyvavimą prašome informuoti el. paštu: stasys@lpk.lt iki lapkričio 11 d. imtinai. Posėdyje negalint dalyvauti asociacijos prezidentui, prašome atsiųsti posėdyje asociaciją atstovaujančio įgalioto asmens duomenis.