• Event Time:

Balandžio 5 d. vyks antrasis Nacionalinės pramonės konkurencingumo komisijos „Pramonė 4.0“  Žmogiškųjų išteklių darbo grupės posėdis.

Posėdžio pradžia 13:00 val. Lietuvos pramonininkų konfederacijoje (A.Vienuolio g. 8), 3 aukšto salėje.

Planuojama susitikimo trukmė – 1,5 val.

Susitikime dalyvaus:

–          LR Ūkio viceministras Gintaras Vilda, kuris darbo grupei pristatys nacionalinės pramonės konkurencingumo komisijos „Pramonė 4.0“ ištakas ir siekius.

–          LR Ūkio ministerijos Pramonės politikos skyriaus vedėjas Vaidas Gricius, kuris pristatys iniciatyvos „Pramonė 4.0“ įgyvendinimo realijas politiniu lygmeniu.