• Event Time:
  • Location: Lietuvos pramonininkų konfederacija

Lapkričio 29 d., antradienį, 13 val. Lietuvos pramonininkų konfederacijoje (A.Vienuolio g. 8 (IV a.), Vilnius) vyks LPK Verslo aplinkos komiteto atviras posėdis, kuriame dalyvaus Finansų ministerijos ir Valstybės kontrolės atstovai.

Posėdžio metu bus galimybė užduoti klausimus apie valstybės lėšų naudojimą bei aptarti bendradarbiavimo su Valstybės kontrole galimybes. Taip pat bus aiškinamasi, kaip Lietuvos verslo subjektus paveiktų naujieji Europos Komisijos pasiūlymai dėl bendros pelno mokesčio sistemos ES.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. LR finansų ministerijos pranešimas ir diskusija apie Europos Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos dėl bendros konsoliduotos pelno mokesčio bazės ir apie pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos dėl bendros pelno mokesčio bazės. Diskusijos metu bus aiškinamasi, kaip Lietuvos verslo subjektus paveiktų naujieji Europos Komisijos pasiūlymai dėl bendros pelno mokesčio sistemos ES, bei formuojama pozicija.
  2. 2017 metų komiteto veiklos planų aptarimas.

Posėdyje kviečiami dalyvauti komiteto nariai ir visi suinteresuoti asmenys, nes šį kartą posėdis bus atviras.