• Event Time:
Tik LPK nariams Likes

LPK prezidiumo posėdis įvyks 2022 m. lapkričio 29 d., antradienį, 10.00 val., nuotoliniu būdu.

Prezidiumo narių dėmesiui: apie savo dalyvavimą prašome informuoti el. p. organizacinis@lpk.lt iki lapkričio 25 d. imtinai. Posėdyje negalint dalyvauti asociacijos prezidentui, prašome atsiųsti posėdyje asociacijai atstovaujančio įgalioto asmens (vykdomojo direktoriaus) kontaktus.