• Event Time:

LPK prezidiumo posėdis įvyks 2022 m. rugsėjo 6 d., antradienį, 10.00 val., nuotoliniu būdu.

LPK prezidiumo svečias – LR energetikos ministras Dainius Kreivys.

Prezidiumo narių dėmesiui: apie savo dalyvavimą prašome informuoti el. p. organizacinis@lpk.lt iki rugsėjo 2 d. imtinai. Posėdyje negalint dalyvauti asociacijos prezidentui, prašome atsiųsti posėdyje asociacijai atstovaujančio įgalioto asmens (vykdomojo direktoriaus) kontaktus.

arinkeviciute