• Event Time:
Balandžio 30 d., 10 val., LPK 4 a. didžiojoje salėje (A. Vienuolio g. 8, Vilnius) vyks LPK konsultacinis posėdis dėl energijos vartojimo audito ataskaitų.
Posėdžio metu bus siekiama išsiaiškinti kylančius klausimus dėl energijos vartojimo audito ataskaitų rengimo, atsižvelgiant į 2019 m. vasario 20 d. priimtą LRV nutarimą, kuriuo atsiranda galimybė susigrąžinti dalį sumokėtų VIAP lėšų (viena iš sąlygų elektros energijai imlioms gamybos įmonėms, siekiančioms susigrąžinti dalį sumokėtų VIAP lėšų, skirtų elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių, yra pateikti nepriklausomo auditoriaus atliktą energijos vartojimo audito ataskaitą bei patvirtinimą, kad  įmonė įsidiegusi arba diegia energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas geriausias esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones).
Posėdyje kviečiami dalyvauti sertifikuoti auditoriai, VšĮ Lietuvos energetikos agentūra vadovas Darius Biekša, Energetikos ministerijos šilumos ūkio ir energijos efektyvumo skyriaus vedėjas Mindaugas Stonkus ir vyriausiasis specialistas Linas Bagdonavičius.
Prašome registruotis į posėdį ir siųsti klausimus, kuriuos norėtumėte užduoti pranešėjams, iki balandžio 26 d. e. paštu ugne.radziunaite@lpk.lt.