Š. m. spalio 21 d. (trečiadienį), 10.00 val. organizuojamas jungtinis LPK Tarptautinės politikos ir ES reikalų komiteto bei Energetikos ir klimato kaitos komitetų posėdis – diskusija.

Temos diskusijai:

  • CBA (Carbon border adjustment mechanism) priemonės paskirtis, trumpalaikiai ir ilgalaikiai lūkesčiai
  • CBA atitikimas Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) taisyklėms ir susijusios rizikos
  • Esminiai CBA dizaino elementai: apimtis, metodologija, produktai ir sektoriai, įgyvendinimas ir apėjimo išvengimas
  • Suderinamumas su ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS/ETS)
  • Iš CBA gautų pajamų panaudojimas

DARBOTVARKĖ:

  1. Įžanginis žodis (Vidmantas Janulevičius, Arūnas Laurinaitis, Martynas Nagevičius)
  2. Tematikos/aktualijų pristatymas (preliminarūs svarstymai EK, BusinessEurope, Europos pramonės sektoriuose ir kt.);

Pranešėjas Tomas Vasilevskis – Lietuvos verslo atstovybės Briuselyje vadovas, LPK nuolatinis atstovas BusinessEurope.

  1. Diskusija/Išvados/LPK pasiūlymai EK konsultacijoms dėl Pasienio anglies dioksido pritaikymo mechanizmo.

Diskusijos moderatorius Tomas Vasilevskis

Maloniai prašome planuojančius dalyvauti diskusijoje užsiregistruoti iki š. m. spalio 20 d. NUORODA.