• Event Time:
  • Location: Lietuvos pramonininkų konfederacija

Rugsėjo 15 d. 10 val. LPK patalpose rengiamas LPK Aplinkosaugos komiteto posėdis, kuriame kviečiami dalyvauti visi LPK nariai, kuriems aktuali aplinkosauginė veiklos problematika.

Ketinančių dalyvauti ir siūlyti savo klausimus, prašome užsiregistruoti šiais kontaktais: LPK Aplinkos komiteto koordinatorė Janina Sabaitė Melnikovienė (mob.tel. 8 (688) 83182, el.p. j.melnikoviene@achema.com).

Užsiregistravusiems bus atsiųsta posėdžio medžiaga.

Preliminari komiteto darbotvarkė:

  1. Pozicija Europos Komisijai dėl ATL sistemos. Pristato Aplinkosaugos komiteto oro taršos pakomitetis.
  2. Šalies pramonės įmonių geriausiai dirbančių aplinkosaugos (ekologijos) tarnybų ir specialistų konkurso nuostatai. Pristato Grunto valymo technologijos
  3. LPK pozicijos aptarimas numatome susitikime su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija 09.28 (EBPO). PristatoAplinkosaugos komiteto atliekų pakomitetis
  4. Kiti aktualūs klausimai