• Event Time:
  • Location: Lietuvos pramonininkų konfederacija

Gruodžio 7 d., trečiadienį, 10 val. įvyks paskutinis šiais metais LPK aplinkosaugos komiteto posėdis.

Posėdžio darbotvarkės klausimai:

  1. 2001 m. birželio 29 d. aplinkos ministro įsakymo Nr. 349 „Dėl Normatyvinio dokumento LAND 20-2001 „Nuotėkų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo projekto aptarimas.
  2. Pasiūlymų dėl medinės pakuotės apskaitos reglamentavimo aptarimas
  3. Pasiūlymų LPK Aplinkos apsaugos komiteto veiklai 2017 m. aptarimas.

Susirinkime dalyvaus Aplinkos ministerijos atliekų departamento atstovai, teisės aktų projektų rengėjai.

Apie savo dalyvavimą prašome pranešti el.p. j.melnikoviene@achema.com.