• Event Time:
Tik LPK nariams Likes

Gruodžio 17 d. 10 val. planuojamas nuotolinis LPK Aplinkosaugos ir žiedinės ekonomikos komiteto posėdis.

Posėdyje bus aptariami Aplinkos ministerijos nustatyti Minimalūs reikalavimai dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias birias medžiagas (Pranešėjas AM Taršos prevencijos politikos grupės vadovas Vitalijus Auglys), taip pat kriterijų, pagal kuriuos pažeidimai aplinkos apsaugos srityje priskiriami mažareikšmiams, nustatymo tvarkos aprašo pakeitimų aptarimas (pranešėjas AM Aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimo koordinavimo grupės vadovas Raimondas Sakalauskas).

Taip pat bus aptariamos komiteto veiklos kryptys 2021 m. bei kt. klausimai.

Registracija el. p. raminta.radaviciene@lpk.lt