• Event Time:
Renginys nemokamas Likes

Lietuvos banko ir Europos Investicijų banko rengia virtualų seminarą investicijų tema, kuris įvyks 2021 m. vasario 11 d., 10–12 val.

Per pastaruosius 30 metų po nepriklausomybės atgavimo Lietuvos ekonominės konvergencijos tempas buvo vienas sparčiausių tiek Europoje, tiek už jos ribų. Nepaisant to, nėra jokių garantijų, kad konvergencijos sparta išliks ir ateityje. Iš tiesų, labai tikėtina, kad netolimoje ateityje ekonomika susidurs su sunkumais, keliamais lėtėjančio gamybos ir darbo našumo augimo tempo bei per mažo Lietuvos eksportuojamų prekių ir paslaugų sudėtingumo. Perėjimas prie sudėtingesnės produkcijos vyksta lėtai. Nors iki šiol tai nedarė didelio neigiamo poveikio Lietuvos ekonominei pažangai, gali prireikti papildomų pastangų, be kita ko, politikos priemonių ir iniciatyvų, siekiant užtikrinti tolesnį ekonomikos potencialo ir gyvenimo lygio augimą.

Ekonominiai tyrimai rodo, kad šalys, kuriose investicijų aktyvumas didesnis, vystosi sparčiau, ir kad gebėjimas diegti inovacijas tampa ypač svarbus pažangesniais vystymosi etapais, kai ekonomika artėja prie aukšto technologinio išsivystymo lygio. Ar perėjimas šiame etape bus sėkmingas, turint omenyje ir pasaulinių struktūrinių pokyčių bei tendencijų pobūdį ir spartą, gali labai priklausyti nuo laiku ir tinkamai įgyvendintų pokyčių šalies ekonomikos institucijose ir daugelyje politikos sričių: nuo pramonės ir investicijų politikos iki verslo inkubavimo ir spartinimo bei priemonių, skirtų tyrimams ir plėtrai bei inovacijoms skatinti. Be to, dėl su klimato kaita susijusių iššūkių gali padidėti būtinybė sustiprinti atitinkamus politikos svertus ir aktyviau diegti inovacijas, kad ekonominė plėtra taptų tvaresnė.

Organizuodami šį seminarą, Lietuvos bankas ir Europos Investicijų bankas siekia suburti patarėjus politikos klausimais bei akademinę bendruomenę ir aptarti geriausios praktikos pavyzdžius bei pirmiau išvardytų iššūkių sprendimo būdus.

Renginys vyks anglų k.

Konferencija nemokama, stebėti konferenciją galite čia: https://www.lb.lt/en/events/investment-and-investment-finance-joint-webinar-with-the-european-investment-bank