• Event Time:
  • Location: KTU Santakos slėnis

KTU alumnų asociacijos konferencija, skirta Lietuvos aukštojo mokslo aktualijoms: aukštojo mokslo politika ir plėtotė, aukštojo mokslo tarptautiškumas ir konkurencingumas, aukštųjų mokyklų jungimasis ir patiriami iššūkiai.


Diskusijoje dalyvaus: Jurgita Petrauskienė (MOSTA), prof. habil. dr. Petras Baršauskas (KTU rektorius), prof. habil. dr. Arvydas Janulaitis (KTU tarybos pirmininkas), dr. Robertas Dargis (Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas), dr. Raimondas Kuodis (Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas), dr. Dalius Misiūnas (UAB „Lietuvos energija“ generalinis direktorius), dr. Nerijus Mačiulis (AB „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas).