• Event Time:

Kviečiame į konsultacinį posėdį š.m. lapkričio 28 d., kuriame dalyvaus ES paramos agentūrų atstovai. Aptarsime šiuo metu galiojančius ir planuojamus paramos kvietimus verslo įmonėms:

  • Europinės LIFE aplinkosaugos programos finansavimo galimybės įmonėms. Aušra Šmitienė, Aplinkos projektų valdymo agentūra

LIFE – ES aplinkos ir klimato politikos programa, skirianti 55% ES lėšų projektams, išbandantiems ar pademonstruojantiems naujoviškas technologijas ar procesus, kurie duoda naudą aplinkos ar klimato srityse. Pareiškėjais gali būti pramonės ir verslo įmonės (nepriklausomai nuo dydžio ir srities), asociacijos ir visi kiti juridiniai asmenys. Projektai – nuo 0,5 iki 5 mln. Eur.

  • ESFA paramos galimybės verslui ir verslo organizacijoms. Viktorija Krutulytė, Projektų valdymo skyriaus (I) vedėjo pavaduotoja, Europos socialinio fondo agentūra.
  • LVPA paramos galimybės. LVPA direktorius Aurimas Pautienius

Data: 2017 11 28

Pradžia: 10:00 val,

Vieta: LPK, Vienuolio 8, IV salėje

Daugiau informacijos:

Mindaugas Danys, mindaugas.danys@lpk.lt,

Raminta Radavičienė, raminta.radaviciene@lpk.lt