• Event Time:
  • Location: Lietuvos pramonininkų konfederacija

 Gegužės 16  d. 10 val.  Lietuvos pramonininkų konfederacijoje ( A.Vienuolio g. 8. ,  IV a.) vyks konsultacinis posėdis, kuriame bus aptariami Žiedinės ekonomikos paketo klausimai:

  • tikslai, uždaviniai ir eiga Europos Sąjungoje bei Lietuvoje
  • Lietuvos pozicija svarstant Žiedinės ekonomikos paketą ir esama situacija.

Dalyvauja: Europos Komisijos Aplinkos generalinio direktorato direktorius Žaliajai ekonomikai Kęstutis Sadauskas ir Aplinkos ministerijos viceministras Mindaugas Gudas.

 Žiedinės ekonomikos paketas plataus užmojo žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinys, kuriuo Europos verslo įmonėms ir vartotojams siekiama padėti pereiti prie stipresnės žiedinės ekonomikos, kurioje ištekliai bus naudojami tausiau. EK pasiūlyti veiksmai padės sukurti uždarą produktų gyvavimo ciklą, nes bus perdirbama daugiau atliekų ir medžiagos bus naudojamos pakartotinai, o tai duos naudos tiek aplinkai, tiek ir ekonomikai. Šie planai užtikrins, kad visos žaliavos, produktai ir atliekos būtų panaudojami maksimaliai ir iš jų gaunama maksimali vertė, o drauge bus skatinama taupyti energiją ir mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Pasiūlymai taikomi visam gyvavimo ciklui: nuo gamybos ir naudojimo iki atliekų tvarkymo ir antrinių žaliavų rinkos.