• Event Time:
Šiuo metu viena iš ES ekonominių ir politinių aktualijų, diskutuojamų ES institucijose bei valstybėse narėse, pramonės ir verslo organizacijose – ES pramonės ateitis. Suprasdama pramonės vaidmenį ir reikšmę ekonominei plėtrai bei socialinei gerovei, Europos Komisija dar 2014 metais užsibrėžė tikslą iki 2020 metų pasiekti, kad pramonės indėlis į BVP vidutiniškai sudarytų 20 proc. Jau dabar akivaizdu, kad šis tikslas, deja, nebus pasiektas.

Europa susiduria su precedento neturinčia situacija dėl augančios geopolitinės įtampos, agresyvios pramonės ir prekybos politikos iš pagrindinių konkurentų, tokių kaip Kinija ir JAV pusės, sparčių  technologinių transformacijų, skaitmeninimo bei dirbtinio intelekto plėtros ekonomikoje, klimato kaitos iššūkių, prieigos prie žaliavų bei ypatingos svarbos infrastruktūros objektų sunkumų.

Greitai besikeičiantis ekonominis pasaulis verčia peržiūrėti ES nusistovėjusius požiūrius ir taisykles, reguliuojančias konkurenciją, valstybės pagalbą įmonėms, užsienio prekybos klausimus. Keliamas klausimas dėl taip vadinamų ES čempionų kūrimo tam, kad Europos įmonės galėtų konkuruoti  globalioje rinkoje, pvz., su Kinijos įmonėmis, kurios dažnai valdomos ir dotuojamos valstybės. Ar čempionų kelias yra reikalingas Europai ir ar mažos valstybės, tokios kaip Lietuva, gali įsitraukti į strateginių vertės  grandinių kūrimą?

2019 m. kovo 21 d. Europos Vadovų Taryba pavedė Europos Komisijai iki 2019 m. pabaigos pateikti ilgalaikę ES pramonės ateities viziją iki 2030, kurioje būtų numatytos ir konkrečios jos įgyvendinimo priemonės.

Tai ypač aktualu Lietuvai, kaip pramoninei valstybei, kurios pramonės indėlis į BVP sudaro apie 20 proc. Lietuvai gyvybiškai svarbu išlaikyti stiprią ir konkurencingą pramonę bei užsitikrinti, jog naujoje ES pramonės strategijoje būtų atspindėti mažų ES valstybių, tarp jų ir Lietuvos, pramonės interesai.

Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) parengė pozicijos projektą dėl ES pramonės politikos strategijos ir norėtų šį dokumentą užbaigti išdiskutavusi su asociacijų bei įmonių vadovais, o taip pat ir ministerijų, labiausiai susijusių su šiuo klausimu, atstovais.

Tuo tikslu liepos 9 d. (antradienį), 10.00 val. kviečiame į konsultacinį posėdį, kuris vyks LPK, Vienuolio g. 8 (3 aukšto salė), Vilnius.

arinkeviciute