• Event Time:
  • Location: Lietuvos pramonininkų konfederacija

Lietuvos Vyriausybė priėmė sprendimą peržiūrėti Lietuvos eksporto plėtros gaires, numatyti iniciatyvas, skirtas Lietuvos bendrovių eksporto ir tarptautiškumo galimybėms stiprinti ir eksportuojančių įmonių skaičiui didinti.

Kviečiame į atvirą konsultacinį posėdį “Eksporto gairių 2014-2020 m. atnaujinimas”, kuris vyks 2017 m. rugpjūčio 29 d. 13:00 val. Lietuvos pramonininkų konfederacijoje A. Vienuolio 8, didžiojoje konferencijų salėje. 

Renginio metu bus pristatomas Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kartu su VšĮ “Versli Lietuva” parengtas Lietuvos eksporto gairių 2014-2020 m. pakeitimo projektas, bus įvertinami Eksporto gairėms keliami tikslai, diskutuojama prioritetinių rinkų klausimais, valstybės taikomų priemonių eksporto skatinimui klausimais.

Detalesnė informacija/kontaktinis asmuo:

Aušra Keniausytė
Direktorė
Užsienio ryšių ir paslaugų verslui departamentas

Tel.: +370 5 262 3801
Mob.: +370 698 83626
ausra.keniausyte@lpk.lt
www.lpk.lt