• Event Time:

Įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme nustatyti socialinės atsakomybės ataskaitos rengimo ir skelbimo reikalavimai taikomi rengiant 2017 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonės metinius pranešimus.

Didelės viešojo intereso įmonės, kurių vidutinis metinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus viršija 500, į metinį pranešimą įtraukia socialinės atsakomybės ataskaitą.

Jei įmonė į visus tris klausimus atsako „TAIP“, vadinasi, ji privalo rengti socialinės atsakomybės ataskaitą:

Ar Įmonė laikoma viešojo intereso įmone? Ar Įmonės vidutinis darbuotojų skaičius viršija 500? Ar Įmonė yra didelė? t.y. ar viršijamas vienas iš šių rodiklių: turtas 20 mln eur, pajamos 40 mln eur?

Yra ir kitas požiūris – savanoriškas socialinės atsakomybės ataskaitos teikimas, suvokiant socialinę atsakomybę kaip:

Įmonės strategijos integralią dalį,  Įmonės įvaizdžio sudėtinę dalį darbuotojų, potencialių darbuotojų, klientų akyse,  Įmonės konkurencinį pranašumą, kuriamą ant socialinio, ekonominio ir gamtosauginio pamato.

Apie tai ir daugiau diskutuosime kovo 20 d., 14:00 val su Paule Svorobovičiene, Finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento direktoriaus pavaduotoja, ir Andriumi Bambalu, Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro pirmininku.

Daugiau infromacijos: Raminta Radavičienė, raminta.radaviciene@lpk.lt

Registracija čia

Naudingos nuorodos:

http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/verslo-subjektu-apskaita-ir-finansine-atskaitomybe/socialines-atsakomybes-ataskaita

Nuorodos į įstatymo pakeitimus:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a9859390c8dd11e69dec860c1f4a5372

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.132D0D75309C/SAoHVhYvQz

 

Leave a Comment