• Event Time:

Lietuvos pramonininkų konfederacija, asociacija „Investors‘ Forum“ ir Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje organizuoja diskusiją „Europos žaliojo kurso pramonės planas: galimybės verslui“. Diskusija vyks balandžio 5 d., trečiadienį, 13.30–15.00 val. Europos namuose (Gedimino pr. 16, Vilnius).

Diskusijoje savo įžvalgomis pasidalins:

  • Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščega,
  • LR ekonomikos ir inovacijų viceministras Karolis Žemaitis,
  • Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Martynas Nagevičius,
  • VšĮ „Investuok Lietuvoje“ strategijos vadovas Marius Stasiukaitis,
  • SEB banko vadovė Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė.

2023 m. vasarį Europos Komisija pristatė Europos žaliojo kurso pramonės planą. Jo tikslas – didinti Europos neutralaus poveikio klimatui pramonės konkurencingumą ir spartinti perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui. Planu siekiama sukurti palankesnę aplinką, kurioje būtų plėtojami ES švarių technologijų ir produktų gamybos pajėgumai, kurių reikia Europos klimato srities tikslams pasiekti, t. y. saulės fotovoltinė ir saulės šiluminė energija, sausumos vėjo jėgainės ir jūrų atsinaujinančiųjų išteklių energija, baterijos ir kaupimo technologijos, šilumos siurbliai ir geoterminė energija, elektrolizeriai ir kuro elementai, biodujos ir biometanas, anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo technologijos, tinklo technologijos ir kt.

Europos žaliojo kurso pramonės planą papildė keli teisės aktai – du iš jų, už kuriuos atsakinga Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Europos Komisijos paskelbti kovo 16 d. – tai pasiūlymai dėl Poveikio klimatui neutralizavimo pramonės akto ir dėl Svarbiausių žaliavų akto, kuriais siekiama užtikrinti Europos Sąjungos atsparumą ir jos pramonės konkurencingumą.

Diskusijos metu bus siekiama aptarti:

  • Kaip žaliosios technologijos šiuo metu yra apibrėžtos Plane ir koks būtų Lietuvai naudingas šios apimties išplėtimas, atsižvelgiant į Lietuvos žaliosios pramonės transformacijos poreikius;
  • žaliųjų technologijų ir produktų gamybos Lietuvoje potencialą – palankią aplinką ir paramą šios veiklos plėtrai;
  • investicijų, susijusių su žaliųjų technologijų, produktų gamyba ir įveiklinimu, pritraukimas į Lietuvą, konkurencija tarp JAV ir ES dėl investicijų, investicinės aplinkos situacija, problemos, su kuriomis susiduria investuotojai Lietuvoje;
  • aktualius temos aspektus, kuriuos turės galimybę iškelti visi renginio dalyviai.

Renginio transliaciją kviečiame stebėti tinkle Facebook.