• Event Time:
  • Location: Lietuvos pramonininkų konfederacija

Kviečiame dalyvauti atvirame LPK prezidiumo posėdyje ir diskutuoti valstybės informacinių išteklių valdymo klausimais.

  1. Valstybės informacinių išteklių valdymo optimizavimas:

Posėdyje dalyvaus ir klausimus pristatys: Lietuvos Respublikos (LRV) kanclerė Milda Dargužaitė, Viešųjų pirkimų tarnybos (PT) direktorė Diana Vilytė. Taip pat kviečiami dalyvauti: Finansų ministerijos, Susisiekimo ministerijos atstovai, Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovai bei VĮ “Registrų centras” atstovai bei kitų institucijų atstovai.

LR valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu numatoma ir siekiama užtikrinti tinkamą valstybės informacinių išteklių kūrimą, tvarkymą, valdymą, naudojimą, priežiūrą, sąveiką, planavimą, finansavimą ir saugą (1 str.). Įstatymas numato, kad institucija, kurdama ir tvarkydama valstybės informacinius išteklius, privalo siekti, kad kuriant valstybės informacines sistemas, kitas informacines sistemas ir registrus, pakartotinai būtų panaudoti kitų institucijų turimi informacinių technologijų sprendimai (11 str. 2d. 9p.), o taip pat numatyti tokių sukurtų sistemų palaikymui ir tobulinimui būsimų laikotarpių išlaidas. Tačiau neretai valstybės institucijų skelbiami pirkimai neatitinka ekonomiškumo, racionalumo ir visiškai neatspindi tarpinstitucinio bendradarbiavimo tarp valdžios atskirųžinybų. Lietuvos pramonininkų konfederacija yra ne kartą išreiškusi aiškią ir nedviprasmišką poziciją tiek dėl elektroninių paslaugų ir joms kurti skirtų sprendimų, tiek dėl valstybės viešųjų finansų neefektyvaus naudojimo, ypač užsakant sistemų kūrimo, programavimo paslaugas.

– Valstybės informacinių išteklių valdymo optimizavimo plano pristatymas. Pristatys LRV Kanclerė Milda Dargužaitė,

– Viešųjų pirkimų tarnybos atliktos analizės dėl IT paslaugų viešųjų pirkimų pristatymas. Pristatys Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) direktorė Diana Vilytė.

  1. Dėl Sveikatos komiteto steigimo. 
  2. Organizaciniai klausimai.

Posėdis vys 2017 m. rugsėjo 12 d. (antradienį) 10.00 val. Lietuvos pramonininkų konfederacijoje A. Vienuolio g. 8, IV auk. posėdžių salėje.

Detalesnė informacija/kontaktinis asmuo:

Stasys Skakauskas
+370 682 64788
stasys@lpk.lt

www.lpk.lt