• Event Time:
  • Location: Lietuvos pramonininkų konfederacija

Aplinkosaugos komiteto posėdis vyks gegužės 30 d. 13 val. Jis bus skirtas oro taršos ir kokybės klausimams bei einamiesiems Aplinkosaugos komiteto veiksmams aptarti.

Preliminari Aplinkosaugos komiteto darbotvarkė:

  1. Emisijų (amoniako, šiltnamio dujų) išsiskiriančių iš žemės ūkio veiklos mažinimas ir/ar reglamentavimas;
  2. ŠESD emisijų prekybos sistemos direktyvos projektų pasiūlymų peržiūra: pastabos ir pasiūlymai 2020-2030 m. laikotarpiui;
  3. Lakiųjų organinių junginių apskaita, mokesčiai už taršą LOJ;
  4. Kiti klausimai.

LPK nariai, turintys idėjų, pasiūlymų ir iniciatyvų, kviečiami teikti savo pasiūlymus ir klausimus Aplinkosaugos komiteto koordinatorei (j.melnikoviene@achema.com) iki š.m. gegužės 26 d.

Posėdis yra atviras visiems LPK nariams.