LPK vertinimu, Nacionalinės energetikos strategijos (NES) priėmimas vėluoja ir yra nepakankamai aptariamas į jos svarstymą įtraukiant visas suinteresuotas puses. Birželio 13 d. (pirmadienį) 13.00 val. Lietuvos pramonininkų konfederacijoje (A.Vienuolio g. ... PLAČIAU

2016 m. gegužės 31  d. (antradienį) 10.00 val. Lietuvos pramonininkų konfederacijoje (A.Vienuolio g. 8, IV auk.), vyks LPK prezidiumo posėdis. Apie savo dalyvavimą būtina informuoti, el. paštu: stasys@lpk.lt  iki gegužės 29 d. Posėdyje negalint dalyvauti ... PLAČIAU

Aplinkosaugos komiteto posėdis vyks gegužės 30 d. 13 val. Jis bus skirtas oro taršos ir kokybės klausimams bei einamiesiems Aplinkosaugos komiteto veiksmams aptarti. Preliminari Aplinkosaugos komiteto darbotvarkė: Emisijų (amoniako, šiltnamio dujų) išsisk... PLAČIAU

Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje (AHK) kartu su Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA gegužės 18 d. organizuoja konferenciją INDUSTRIE 4.0 Vilnius. Konferencija vyks tarptautinės specializuotos gamybos, ... PLAČIAU