• Event Time:

Demografinės problemos yra bendra pasaulinė tendencija, ypatingai ryški Europoje. Tikėtina, kad šalių lygmeniu senėjimo reiškinys vyks skirtingu laiku ir tempu, tačiau kylantys iššūkiai yra bendri: socialinės gerovės kūrimas mažėjant dirbančiųjų skaičiui, poreikis daugiau dėmesio skirti vyresniųjų asmenų priežiūros sistemoms ir strategijoms, socialinės atskirties grėsmė (trūkstant viešųjų paslaugų, didės mokamų paslaugų paklausa bei pasiūla, kurias ne kiekvienas galės įpirkti).

Lietuva nėra išimtis. Ekonominė struktūra lemia didesnį paveikumą demografinėms tendencijoms. Jeigu Lietuvos demografinė politika ir strateginė kryptis išliks tokios pačios, šalies darbo jėgos potencialas ir toliau mažės. Prognozuojama, kad Lietuvoje darbingo amžiaus gyventojų 2030 m. bus 14 proc. mažiau, o 2050 m. net 34 proc. mažiau nei šiandien. Eurostat duomenimis, 2050 m. vieno pensinio amžiaus asmens išlaikymo našta teks  maždaug 1,8 šalies dirbančių. Nuo to, kokius sprendimus priimsime šiandien, priklausys, kokią ateitį  savo valstybei sukursime.

Seimo Ateities komitetas, Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas (derinama), Neformalus politikos ir verslo liberalių diskusijų klubas, Lietuvos verslo taryba (VT nariai: asociacija „Investors‘ Forum“, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija ir Lietuvos verslo darbdavių konfederacija), siekdami bendrų sprendimų  kylantiems iššūkiams spręsti, rengia forumą „Kaip stabdysime depopuliaciją“.

Forumas vyks kovo 20 d., viešbutyje Hilton Garden Inn (Gedimino pr. 44B, Vinius).

Renginio programa.

Registracija: https://forms.office.com/e/j30cvzs7d3