• Event Time:
  • Location: Lietuvos pramonininkų konfederacija

Vasario 23 d., antradienį, 10 val. Lietuvos pramonininkų konfederacijoje (A.Vienuolio g. 8, IV aukštas) vyks LPK prezidiumo posėdis. Jame dalyvauti kviečiami TIK LPK prezidiumo nariai.

Apie savo dalyvavimą prašome informuoti el. p. stasys@lpk.lt iki vasario 21 d.

Posėdyje negalint dalyvauti asociacijos prezidentui, būtina deleguoti asociaciją atstovaujančio įgalioto asmens duomenis.

***

Prezidiumas yra kolegialus LPK valdymo organas, kurį sudaro LPK prezidentas ir viceprezidentai, LPK narių – regioninių ir šakinių asociacijų – vadovai (prezidentai, pirmininkai ar kiti), LPK neasocijuotų narių atstovai ir LPK prezidento pasiūlyti iki 10 įmonių atstovų bei iki 5 kitų asmenų. Prezidiumo pirmininkas yra LPK prezidentas.

Prezidiumas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.