Europos Taryba, kuriai pirmininkauja Vokietija, ir Europos Parlamentas pasiekė susitarimą derybose dėl Europos Sąjungos (ES) daugiametės finansinės programos – ilgalaikio ES biudžeto. Susitarimas pasiektas po intensyvių konsultacijų su Europos Parlamentu ir Komisija, kurios vyko nuo rugpjūčio pabaigos. Jis papildo išsamų 1 824,3 mlrd. eurų finansinį paketą, dėl kurio liepos mėn. suderėjo ES lyderiai ir kuris apjungia naują daugiametę finansinę programą: 1 074,3 mlrd. eurų ir 750 mlrd. eurų  atkūrimo priemonę „Next Generation EU“.

Politinį paketą, dėl kurio susitarta su Parlamentu, sudaro: papildomi 15 milijardų eurų ES programoms, įskaitant „Horizontas Europa“, „EU4Health“ ir „Erasmus +“,  papildomos priemonės (12,5 milijardo eurų) ir perskirstymais (2,5 milijardo eurų) per naują finansinį laikotarpį, laikantis nustatytų išlaidų viršutinių ribų. Dabar susitarimas bus teikiamas valstybėms narėms, tvirtintinimui kartu su kitais kitos daugiametės finansinės programos ir ekonomikos atkūrimo paketo elementais.

„Verslas sveikina susitarimą. Europą smarkiai veikia antroji koronaviruso pandemijos banga, todėl būtina, kad atkūrimo fondas imtų skubiai veikti, kad būtų sušvelnintos sunkios pandemijos ekonominės pasekmės. Būtų gerai, kad neiškiltų naujų kliūčių tvirtinant biudžetą nacionaliniuose parlamentuose. Svarbiausia, kad šiuo numatyti milijardai, skirti ekonomikos ir verslo gyvybingumui bei pažangai užtikrinti, būtų panaudoti kuo kokybiškiau ir iš tiesų investuoti siekiant didžiausios ilgalaikės ekonominės naudos”, – sako LPK prezidentas Vidmantas Janulevičius

 

FACEBOOK

Artimiausi renginiai

16 Sep

Konferencija „Naujo...

  • Konferencija „Naujos verslo realijos sankcijų ir AML pasaulyje: ar tai svarbu tik finansų įstaigoms?“