Europos Komisija, tarptautinės ir nacionalinės organizacijos aktyviai diskutuoja dėl rinkos ekonomikos statuso (RES) suteikimo Kinijai. Vieningos nuomonės prieiti vis dar nepavyksta: viena pusė jų išreiškia paramą, kita – žeria argumentus, kodėl RES Kinijai neturėtų būti suteiktas. Balandžio 5 d. Briuselyje vykusiose diskusijose dalyvavę Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) atstovai dar kartą pasisakė prieš tokio statuso suteikimą Kinijai.

Liberalaus „smegenų centro“ (angl. think tank) ECIPE (European Center for International Political Economy) organizuotame seminare, skirtame ES prekybos apsaugos priemonėms saulės baterijų iš Kinijos importo atveju, dalyvavęs Vidmantas Janulevičius, LPK Eksporto ir užsienio ryšių komiteto pirmininko pavaduotojas ir Global BOD Group valdybos pirmininkas, pateikė europinės CD/DVD dėklų gamintojų rinkos pavyzdį, iliustruojantį, kas gali atsitikti saulės baterijų/celių gamintojams, jei nebus taikomos veiksmingos priemonės prieš nesąžiningos prekybos apraiškas.

„Tai reikš dempingą, didžiosios dalies gamintojų bankrotus, technologijų „išvežimą“ į Kiniją, importo kainų kilimą ir kokybės nuosmūkį bei pritaikomumo problemas. Todėl turi būti išlaikomos priemonės celių importui, nes nykstant vietos saulės baterijų/celių gamybai, toks pats likimas laukia ir su šiuo sektoriumi susijusios solidžios europinės mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos bazės, nors šiuo metu ES skiria milžiniškas lėšas būtent šios bazės plėtrai“, – sakė V.Janulevičius.

Tai reikš dempingą, didžiosios dalies gamintojų bankrotus, technologijų „išvežimą“ į Kiniją, importo kainų kilimą ir kokybės nuosmūkį bei pritaikomumo problemas.

Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto (EESC) klausymuose dėl RES suteikimo Kinijai dalyvavęs Gintaras Morkis, LPK vyriausias atstovas prie tarptautinių organizacijų ir EESC narys, pristatė galimą tokio sprendimo poveikį Lietuvos pramonės šakoms, ypač saulės energetikos, trąšų, plastikų, dviračių sektoriuose.

Pasak jo, RES statuso suteikimas turėtų žalingą poveikį pramonei, nes sumažintų prekybos apsaugos priemonių veiksmingumą. Taip pat ilguoju laikotarpiu globalizacijos fondas gali susidurti su problemomis, nes uždaromų įmonių skaičius šalyse narėse gali smarkiai išaugti, o donorų įnašai sumažėti dėl pramonės nuosmukio.

Kinija siekia, kad RES būtų suteiktas jau šių metų gruodį. ES, JAV ir kitos PPO narės turės apsispręsti, ar priimti tokį sprendimą.

Balandžio 5 d. Briuselyje vykusių renginių pranešimų skaidrės:

FACEBOOK

Artimiausi renginiai

06 Jun

Nuotolinis seminaras ...

  • Nuotolinis seminaras dėl dalyvavimo Pasaulio banko finansuojamo Ukrainos išlaisvinimo, atsigavimo ir rekonstrukcijos patikos fondo viešuosiuose pirkimuose