Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl naujos priemonės, skirtos trečiųjų šalių ekonominės prievartos veiksmams atremti (anti-coercion). Šia teisine priemone reaguojama į tai, kad pastaraisiais metais ES ir jos valstybės narės tapo sąmoningo ekonominio spaudimo taikiniu.

Priemonės tikslas – atgrasyti šalis nuo prekybos ribojimų arba grasinimų riboti ją ar investicijas. Šia priemone siekiama sumažinti konkrečių veiksmų taikymo mastą ir paskatinti juos nutraukti. ES taikys atsakomąsias priemones tik kraštutiniu atveju, kai nėra kito būdo apsiginti nuo įvairių formų ekonominio bauginimo, pvz., kai šalys ES atžvilgiu taiko akivaizdžią prievartą ir prekybos apsaugos priemones, tikrina pasirinktos ES valstybės narės prekes pasienyje ar jų atitiktį maisto produktų saugos reikalavimams, boikotuoja tam tikros kilmės prekes.

Šia nauja priemone ES galės struktūriškai ir vienodai reaguoti į ekonominės prievartos atvejus. Speciali teisės aktų sistema užtikrina nuspėjamumą ir skaidrumą. Ja pabrėžiama, kad ES laikosi taisyklėmis grindžiamo požiūrio, taip pat tarptautiniu mastu. ES tiesiogiai vykdys dialogą su atitinkama šalimi, kad sustabdytų ekonominį bauginimą. Jei ekonominis bauginimas nebus nutrauktas iš karto, naujoji priemonė suteiks ES galimybę greitai ir veiksmingai reaguoti į kiekvieną atvejį, pvz., taikyti muitų tarifus ar riboti importą iš atitinkamos šalies, paslaugas ar investicijas arba šalies galimybes patekti į ES vidaus rinką.

Dabar šį Europos Komisijos pasiūlymą svarstys Europos Parlamentas ir ES Taryba.

Pasiūlymo tekstą galite rasti ČIA. Kovos su ekonomine prievarta klausimams skirta svetainė: ČIA.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai